Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

VSO/BSO

Kinderopvang en BSO

Voor een doorgaande lijn binnen het Montessorionderwijs zouden we heel graag binnen onze school Montessori Kinderopvang organiseren voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Helaas is Montessori Kinderopvang op dit moment nog niet mogelijk, we zijn op dit vlak in gesprek over mogelijkheden.

Rondom de buitenschoolse opvang hebben we afspraken gemaakt met Stichting KOM. Kinderen kunnen voor schooltijd worden opgevangen bij een locatie van Stichting KOM. Ze worden dan door KOM naar school gebracht. Om 14.30 uur worden de kinderen door KOM gehaald vanaf school en naar een buitenschoolse opvanglocatie van KOM gebracht. Hier kunt u uw kind weer ophalen. Voor meer informatie over de kinderopvang kunt u terecht op http://www.komkinderopvang.nl

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.