Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Sterrenschool

Sterrenschool

De belangrijkste ster van een Sterrenschool is het af mogen wijken van de wet, waarin de vakanties centraal geregeld zijn en de 5-daagse schoolweek verplicht is. In het  Experiment Flexibele Onderwijstijden heeft onze school de ruimte gekregen om af te wijken van deze twee wettelijke bepalingen. Het doel van het experiment was te bezien of de wet over de onderwijstijd in het primair onderwijs kan worden aangepast. Hiermee zouden alle scholen binnen het primair onderwijs niet langer gebonden zijn aan de vastgestelde vakantieperiodes en een vijfdaagse schoolweek. 

Op basis van conclusies van de Onderwijsinspectie heeft de minister van Onderwijs besloten dat de wettelijke bepalingen rond de vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek niet worden aangepast. Dit heeft de minister laten weten aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer was het niet met de minister eens en vindt dat de minister de wet toch moet wijzigen. Vooruitlopend op de wijziging mogen de scholen van het eerdere experiment, die bovendien voldoen aan bepaalde voorwaarden (zoals het op orde hebben van de onderwijskwaliteit) doorgaan met het werken met een nieuw experiment. Dit experiment heet Ruimte in Regie.

Onze school behoort tot de groep die door mag gaan.

Meer informatie over dit experiment kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid

Lees meer over hoe je op onze school in je eigen tempo mag groeien.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.