Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Schooltijden

Vanaf 8.20 uur is uw kind van harte welkom om alleen of samen met u de school binnen te komen. We vinden een flexibele overgang tussen thuis en school belangrijk. Daarom bieden we ruim de tijd aan kinderen om contact te maken met leeftijdsgenootjes. Voor schooltijd gaat onze aandacht uit naar de kinderen. Voor een kort berichtje kunt u de groepsleerkracht natuurlijk wel even aanschieten. Heeft u meer tijd nodig? Dan vragen we u een afspraak te maken, zodat we er even voor kunnen gaan zitten.

We starten de schooldag om 8.30 uur en gedurende de dag bouwen wij meerdere kleine rust- en beweegmomenten in zodat er een duidelijk ritme in de dag is.

Om 12.15 uur eten we samen met de kinderen en daarna kunnen de kinderen onder toezicht van de groepsleerkrachten buitenspelen. Bij slecht weer bieden we binnen-activiteiten aan.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 14.30 uur uit. Op woensdag gaat de school om 12.15 uur uit. 

Onze school is 46 weken per jaar open. Twee weken rondom Kerst en de laatste vier weken van de reguliere zomervakantie is de school gesloten. U kunt vrije dagen en vakanties naar eigen inzicht opnemen. We vragen u hierbij enkele regels te volgen, zodat het inplannen van de vrije dagen soepel verloopt.

 • Het vakantierooster loopt van 1 augustus tot 31 juli

 • Er mogen niet meer dan 3 weken vakantie aaneengesloten opgenomen worden.

 • We verzoeken u dringend om geen vakantie aan te vragen in de toetsperiodes (vermeld op de kalender).

 • Als er in een vakantie minder dan 6 kinderen zijn, gaat de school niet open.

 • In de reguliere vakanties zitten leerlingen uit de verschillende groepen bij elkaar. Er zijn bij voorkeur minimaal 2 leerkrachten aanwezig óf 1 leerkracht met onderwijsassistent of ondersteuner.

 • Het aanvragen van vakantiedagen gaat via een email aan: verlofaanvraag.sterrenschool@stichtingproo.nl

 •  Aanvragen op de dag zelf kunnen niet gehonoreerd worden.

 • Alle vakanties (óók als uw kind vrij is tijdens de reguliere vakantie) moet u doorgeven via de email: verlofaanvraag.sterrenschool@stichtingproo.nl

 

 

Verlofregeling

Omdat onze school werkt met flexibele vakanties kunt u via een email aan verlofaanvraag.sterrenschool@stichtingproo.nl vakanties en vrije dagen opnemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om verlof aan te vragen wegens 'gewichtige omstandigheden'. Hierbij moet u denken aan:

 • begrafenis/crematie

 • bruiloft

 • jubileum

 • sociale of medische omstandigheden

 • godsdienstige overtuiging en/of godsdienstig feest

Voor de aanvraag van 'Verlof wegens gewichtige omstandigheden' bestaat er een speciaal formulier

Voor omstandigheden die hierbuiten vallen kunt u natuurlijk altijd een vrije dag opnemen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.