Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Montessori

Montessorionderwijs: Wat is dat eigenlijk? 

Kinderen leren in het Montessorionderwijs zoveel mogelijk in hun eigen tempo en worden aangemoedigd hun eigen talent en interesses in te zetten en te ontwikkelen. Evenwicht tussen vaste regels en vrijheid speelt een belangrijke rol in de les. We maken gebruik van aantrekkelijke en uitdagende Montessorimaterialen en onze leerkrachten hebben naast hun 'gewone' diploma voor lesgeven óók een Montessoridiploma. 

Wanneer u onze school leert kennen, zal het u opvallen dat we onze school hebben georganiseerd volgens de 4 basisprincipes van het Montessorionderwijs.

Zorg voor elkaar en de wereld om je heen

Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze tuin, waar kinderen leren met de natuur en met dieren om te gaan. Het is niet alleen leuk om buiten in het groen bezig te zijn. Kinderen ontwikkelen er hun sociaal-emotionele vaardigheden door en krijgen meer aandacht voor de natuur. In schoolbrede projecten geven we met de kinderen inhoud aan dit Montessoriprincipe.

Samen op weg naar de toekomst

Een kind kan veel leren van anderen en zijn omgeving. De leerkrachten creëren een voorbereide leeromgeving waar het leermateriaal in open kasten binnen het bereik van de kinderen ligt. Overzichtelijk georganiseerd en aantrekkelijk voor de kinderen. Kinderen leren al doende dat opruimen er óók bij hoort. 'Samen' ziet u ook terug in onze verticale groepen. Deze stimuleren de sociale ontwikkeling en bereiden de kinderen voor op een diverse samenleving. Als Inspiriumschool bereiden we de kinderen voor op een steeds meer digtaliserende wereld door digitale en 21e eeuwse vaardigheden bij te brengen. Het 'Kosmisch Onderwijs' geeft de kinderen zicht op de ontwikkeling van de aarde en maakt hen bewust van hun plek in de wereld. 

Leer mij het zelf te doen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Op die behoefte is alles in onze school voorbereid. Of het nu in de tuin of de bibliotheek is. Of in de groepen waar de kinderen zelf mogen kiezen uit de leermiddelen waardoor ze omringd worden. Zelf doen betekent ook: zelf bepalen hoe lang je met of aan iets wilt werken. Natuurlijk binnen de vaste regels die er zijn. 'Vrijheid in gebondenheid' noemen we dat. We zien de kinderen groeien door hun ontdekkingen en begeleiden hen daarin zo individueel mogelijk! Ze zijn zelf de maat voor wat ze presteren en leren hun eigen pad te volgen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het woord 'persoonlijk' zegt het al. Ons onderwijs gaat over het individuele kind. Over zíjn interesses, talent, motivatie, tempo en voorkeuren. Door de keuzes die het kind maakt, zien we wat hem motiveert. In individuele lessen bieden we materialen aan waarmee het kind kan laten zien waar hij staat. Dit observeren we goed, zodat we het juiste moment kunnen bepalen om een nieuwe stap op het pad van zijn ontwikkeling te zetten.

De leerkracht, die wordt opgeleid voor het montessoridiploma, leert hoe hij de lessen geven moet. Het materiaal voor de oefeningen uit het dagelijks leven geven het jonge kind tal van mogelijkheden tot het uitvoeren van interessante handelingen, waardoor de motoriek getraind wordt. Het zintuiglijk materiaal is erg bekend. Het kind ontwikkelt er zijn zintuigen mee, waardoor het beter leert waarnemen en ook de waarnemingen leert ordenen. Dit materiaal wordt meestal aangeboden in individuele lessen. Door observatie kan het juiste moment bepaald worden waarop het kind eraan toe is om een nieuwe stap op de weg van zijn ontwikkeling te zetten. De individuele les maakt het mogelijk om die stap juist dan ook te zetten.

Er is ook materiaal voor 'kosmisch onderwijs en kosmische opvoeding', je zou ook kunnen zeggen voor wereldoriëntatie. Voor een deel wordt dat materiaal in individuele lessen aangeboden. Maar vaak ook wordt hier de weg gekozen van aanbieding aan een hele groep in een zogenaamde algemene les, waarna het mogelijk is om het vertelde zelfstandig te verdiepen.

Montessori Magazine

Op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging (www.montessori.nl) kunt u meer informatie vinden over Montessorischolen. Bovendien kunt u hier het Montessori Magazine downloaden. Dit blad verschijnt drie keer per jaar en er wordt elke keer een thema in behandeld.

 

Voor een nadere kennismaking bent u van harte welkom. Plan een afspraak voor een rondleiding. .

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.