Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR/OR

De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen raad van leerkrachten en ouders. Er wordt in de MR bijvoorbeeld gesproken over de vakantieregeling, de besteding van de financiën, de inzet van het personeel, de beleidsplannen en sollicitatieprocedures. De MR bestaat op onze school uit twee ouders en twee leerkrachten. De notulen van de MR-vergaderingen worden met alle ouders gedeeld via Parro.

De ouderraad (OR) bestaat uit het bestuur van de Oudervereniging Geerstraat en is een praktisch orgaan. De OR is weliswaar niet bij de wet geregeld, maar haar taken kunnen veel omvattend zijn. Zij organiseert bijvoorbeeld de festiviteiten rondom Sinterklaas of de Kerst. De raad bepaalt zelf, na goedkeuring van de ouders, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De verkiezing van de leden vindt plaats tijdens de zakelijke ouderavond, waar ook verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de oudergelden.

Daarnaast doen we, via Parro en de nieuwsbrief, regelmatig een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen, zoals

  • hulp bij klussen (bijvoorbeeld klussen in de schooltuin, schoonmaak, etc.)

  • hulp bij het onderwijs (bijvoorbeeld de bibliotheekmoeder, schoolkrant, etc.)

  • hulp bij activiteiten en vieringen (Kerst, Pasen, etc.)

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.