Samen

groeien

we verder

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Onze schoolgids bevat alle informatie voor het schooljaar 2023-2024. Deze is via de link te downloaden op de website van Scholen-op-de-kaart.

Op onze Jaarplanning staan de activiteiten en vakanties voor het schooljaar 2023-2024

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij vorm geven aan passend onderwijs

In het Schoolplan staat ons beleid voor de komende vier jaar beschreven.

Het Strategisch Beleidsplan 2018-2024 staat beschreven hoe we ons als organisatie in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en waarin we samen naar de toekomst kijken.

In het Pedagogisch Veiligheidsplan staan alle zaken opgenomen die te maken hebben met de fysieke, psychische en sociale veiligheid van kinderen binnen onze school.

De 6 fasen van onze zorgstructuur met bijbehorende toelichting.

Het document Regeling Toelating schorsing en verwijdering is opgenomen in het schoolplan en van kracht op de openbare basisscholen van de Stichting Proo.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.