Zie hoe

welkom

uw kind is!

Een fijn schoolklimaat

Onze pijlers voor een gezond schoolklimaat:

Gezonde school

  • Sinds  2016-2017 zijjn we in het bezit van het Vignet Gezonde school Voeding
  • In januari 2018 hebben sinds dit jaar het VIgnet Gezonde school Sport en Bewegen behaald
  • In 2018-2019 hopen we het Vignet Gezonde School Welbevinden te behalen.

KiVa

We maken gebruik van het preventieve anti-pestprogramma KiVa. Samen met de kinderen werken we dit uit en zorgen we voor een omgeving waar we elkaar respecteren en waar we pestgedrag voorkomen.

KickFit!

Dit is een weerbaarheidstraining waarbij de kinderen door middel van bewegen en beleven aan de slag gaan met thema's als 'stevig staan', 'voor jezelf opkomen', 'vertrouwen in en op jezelf en de ander', 'doorzetten', 'spannende situaties' en 'competitie'.

Pedagogisch Veiligheidsplan

In dit plan beschrijven we alle acties en maatregelen. We hanteren een Pedagogisch Veiligheidsplan: hierin worden alle acties en maatregelen beschreven die ervoor zorgen dat onze school voor ieder kind een veilige basis is.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.