Zie

wat je

moet weten

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Is Montessori-onderwijs geschikt voor iedereen?

Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt de montessori-methode voor ieder kind goede mogelijkheden. Zo zal het rustige, stille, teruggetrokken kind een andere benadering nodig hebben dan zijn meer beweeglijke groepsgenoot. En het kind dat zich moeilijk kan concentreren zal een begeleiding moeten krijgen, die gericht is op verbetering van zijn werkhouding.
Je kunt dus zeggen, dat montessorionderwijs voor ieder kind zoekt naar de manier waarop het op school het best gedijt. Belangrijk is wel dat de opvoedingsideeën van de ouders en die van de school parallel lopen.

 

In het Montessori-onderwijs gaat het vaak over vrijheid. Mogen kinderen zomaar doen wat ze willen?

Een kind heeft veel vrijheid om zelf zijn werk te kiezen, maar de leerkracht richt de leeromgeving in en biedt door middel van individuele lesjes en groepslesjes allerlei activiteiten aan. Het kind wordt in de gelegenheid gesteld uit deze veelheid van activiteiten het eigen werk te kiezen en op een eigen manier op alle mogelijkheden in te gaan. De leerkracht observeert de keuzes van het kind en let erop, dat het ‘reële ’keuzes zijn. Kernbegrip is “vrijheid in gebondenheid”. Er worden wel grenzen gesteld aan de vrijheid en die grenzen worden bepaald door wat schadelijk is voor het kind of voor de groep.

 

Als je zelf de vrije dagen mag opnemen, hoe weet ik dan of mijn kind voldoende uren les krijgt?

Het is wettelijk bepaald dat een kind per jaar 940 uur onderwijstijd moet krijgen. Deze uren zijn de basis in ons vakantieregistratiesysteem.  Als u vrije dagen opneemt voor uw kind, doet u dat via een aanvraagformulier. De leerkracht houdt alle opgenomen dagen zorgvuldig bij in het vakantieregistratiesysteem. De computer rekent uit hoeveel dagen (of uren) u nog op kunt nemen.

 

Mag ik vakantiedagen opsparen en bijvoorbeeld meenemen naar volgend jaar?

Nee, dit mag niet. Ons schooljaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. De school is de eerste twee weken van augustus dicht. De weken voor 1 augustus tellen nog mee in het oude jaar, de weken van en na de zomersluiting tellen mee voor het nieuwe jaar. Kinderen moeten op 31 juli hun vakantiedagen opgenomen hebben. Als er nog vrije dagen over zijn, vervallen ze. Kinderen hebben overigens wel recht op hun vakantiedagen. We raden ouders aan om niet alle dagen te bewaren tot het einde van het schooljaar omdat er dan allerlei activiteiten gepland worden die kinderen niet willen missen.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Als uw kind 3 jaar is, kunt u een afspraak maken met de directeur voor een intakegesprek. U kunt uw kind dan ook  inschrijven.  In de regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen staat uitgelegd wat het beleid is van Stichting Proo.

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.