Zie

wat je

moet weten

Maak

kennis met

onze school

Vakanties, vrije dagen, verlof

Onze school is 48 weken per jaar open. Twee weken rondom Kerst en de laatste drie weken van de reguliere zomervakantie is de school gesloten. U kunt vrije dagen en vakanties naar eigen inzicht opnemen. We vragen u hierbij enkele regels te volgen, zodat het inplannen van de vrije dagen soepel verloopt.

 • Het vakantierooster loopt van 1 augustus tot 31 juli
 • In september en januari krijgt u het verzoek om de u bekende vakanties door te geven. Mochten uw vakanties nog niet bekend zijn, dan horen we het graag zodra u ze wel weet.
 • Er mogen niet meer dan 3 weken vakantie aaneengesloten opgenomen worden.
 • We verzoeken u dringend om geen vakantie aan te vragen in de toetsperiodes (vermeld op de kalender).
 • Als er in een vakantie minder dan 6 kinderen zijn, gaat de school niet open.
 • In de reguliere vakanties zitten leerlingen uit de verschillende groepen bij elkaar. Er zijn 2 of meer leerkrachten aanwezig.
 • Het aanvragen van vakantiedagen gaat via het aanvraagformulier. [link] De formulieren liggen op de kast in de hal.
 • Losse dagen kunnen uiterlijk 1 dag van tevoren aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Aanvragen op de dag zelf kunnen niet gehonoreerd worden.
 • Het formulier wordt door u ondertekend en meegegeven naar school, waar de leerkracht eveneens ondertekent. U krijgt een kopie als bewijs dat de aanvraag is goedgekeurd.
 • Alle vakanties (óók als uw kind vrij is tijdens de reguliere vakantie) moet u doorgeven via het aanvraagformulier [link].
 • U krijgt na het aanvragen (en op verzoek) een overzicht van de vakantiedagen.

Tip: bewaar niet alle dagen tot het laatst. Het blijkt dan vaak moeilijk om ze nog op te nemen, omdat er aan het einde van het jaar nog veel activiteiten gepland zijn, die de kinderen niet willen missen.

 

Verlofregeling

Omdat onze school werkt met flexibele vakanties kunt u via het daartoe bestemde aanvraagformulier [link] vakanties en vrije dagen opnemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om verlof aan te vragen wegens 'gewichtige omstandigheden'. Hierbij moet u denken aan:

 • begrafenis/crematie
 • bruiloft
 • jubileum
 • sociale of medische omstandigheden
 • godsdienstige overtuiging en/of godsdienstig feest

Voor de aanvraag van 'Verlof wegens gewichtige omstandigheden' bestaat er een speciaal formulier

Voor omstandigheden die hierbuiten vallen kunt u natuurlijk altijd via het vakantieaanvraagformulier een vrije dag opnemen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.