Zie

wat je

moet weten

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Onze schoolgids bevat alle informatie voor het schooljaar 2021-2022.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij vorm geven aan passend onderwijs

In het Schoolplan staat ons beleid voor de komende vier jaar beschreven.

In het Pedagogisch Veiligheidsplan staan alle zaken opgenomen die te maken hebben met de fysieke, psychische en sociale veiligheid van kinderen binnen onze school.

Ons Corona-protocol geldt in de periode, waarin het onderwijs geconfronteerd wordt met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dit protocol wordt regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen. Raadpleeg hier de beslisboom; thuisblijven of naar school

Het document Regeling Toelating schorsing en verwijdering is opgenomen in het schoolplan en van kracht op de openbare basisscholen van de Stichting Proo.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.