Zie

wat je

moet weten

Maak

kennis met

onze school

Informatie

Bij ons op school werken we met een continurooster. Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten de kinderen onder begeleiding van hun eigen leerkracht gezamenlijk een boterham in de klas en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Lees hier hoe onze dagen zijn ingedeeld... Kinderopvang en BSO

Helaas hebben wij geen eigen peuteropvang. De buitenschoolse opvang hebben we georganiseerd met Stichting KOM... 

Vakanties, verlof

Bepaal zelf wanneer uw kind vrij heeft. Dat is handig. Lees hoe het werkt... Veelgestelde vragen

Bepaal zelf wanneer uw kind vrij heeft. Dat is handig. Lees hoe het werkt...